Срок работы пробной версии продукта истек. Через две недели этот сайт полностью прекратит свою работу. Вы можете купить полнофункциональную версию продукта на сайте www.1c-bitrix.ru. 14. Будинок із с. Білоусівка, Вінницької обл. | Експонати музею просто неба (Пирогово)
"Loading..."
Хата із села Бiлоусiвка Тульчинського району Вiнницької областi (прототип 1953 р.)

Найстаріша хата експозиції. Фасад і стіни прикрашені традиційною для Поділля технікою рельефного штампування. В хаті розміщено традиційну українську піч.

A hosue from Bilousivka village in Tulchynskyi district of Vinnytska Region (prototype of 1953)

This is the oldest house of the display. Façade and walls thereof are decorated with embossed stamping, a traditional technique for Podillia. The house is equipped with a traditional Ukrainian stove.