"Loading..."

Круглий стіл у Музеї просто неба

НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

КОМПАНІЯ «Top Project Grop»


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


Запрошуємо до участі в роботі круглого столу в онлайн-форматі на тему: 

«Диджиталізація як пріоритетний напрямок переосмислення музейної діяльності в час агресивних історичних випробувань»,

який відбудеться 9 листопада 2022 року


Національний музей народної архітектури та побуту України спільно з Київським національним університетом  імені Тараса Шевченка та компанією «Top Project Grop» запрошують усіх зацікавлених до участі в роботі круглого столу, метою якого є розгляд питання оцифрування культурної спадщини України як пріоритетного завдання для збереження історико-культурних скарбів нації в час військової агресії.

Головне завдання заходу – поширення інформації про аспекти практичного проведення 3D-оцифрування експонатів НМНАПУ, яке відбулося в 2022 році в межах проєкту «Stand By Ukraine».

Дата проведення: 9 листопада 2022 року.

Час проведення:  13:00 – 16:30

Формат проведення: Круглий стіл в онлайн-форматі (інформування про доступ до роботи круглого столу на основі платформи «Zoom» буде надано зареєстрованим учасникам за добу до початку заходу).

Основні питання для обговорення:

 1. Міністерство культури та інформаційної політики і ЮНЕСКО: спільне прагнення захисту культурної спадщини України;

 2. Принципи співпраці наукових, музейних установ і компаній, які пропонують програми з оцифровування наявних експонатів та об’єктів культурної спадщини нації;

 3. Відбір пріоритетних пам’яток та експонатів із музейних фондових колекцій;

 4. Питання наукової підготовки експонатів та документообігу, що супроводжуватиме процес оцифровування. Перестороги та можливі виклики, що можуть виникати під час роботи;

 5. Цифрові онлайн-проєкти (онлайн-музеї, виставки, екскурсії тощо) або інформаційні портали, які стануть додатковим надбанням сучасних музеїв;

 6. Зразки можливої подальшої промоції українських музеїв на певних сучасних інформаційних платформах; 

 7. Питання диджиталізації в навчальному процесі студентів закладів професійної освіти.


==========================================================

Робоча мова круглого столу – українська.

Останній термін подачі тези – 03 листопада 2022 року.

Тези виступів будуть опубліковані в електронному форматі на офіційному сайті Національного музею народної архітектури та побуту України за два тижні після проведення круглого столу.

Оргкомітет залишає за собою право здійснювати відбір і редагування надісланих матеріалів.

Автори несуть відповідальність за достовірність наведених фактів, статистичних даних, власних назв, цитат тощо.


Вимоги до оформлення тез доповіді:


Текст набирається в текстовому редакторі Word (*.doc) без переносу частин слів обсягом від 7 до 10 тис. друкованих знаків.

Відомості про автора вказуються через рядок (вирівнювання по правому краю тексту):

 • прізвище та ініціали автора – жирний шрифт Times New Roman, курсив, кегль 14; назва посади – прямий шрифт Times New Roman, кегль 14;

 • у наступному рядку – місце роботи (назва установи чи організації);

 • прямий шрифт Times New Roman, кегль 14;

 • якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками.

Назва публікації – через рядок, по центру, жирний прямий шрифт Times New Roman, кегль 14, прописні літери (клавіша CapsLock).

Анотація – від трьох рядків: через рядок, шрифт Times New Roman, курсив, кегль 12.

Ключові слова – наступний рядок, шрифт Times New Roman, курсив, кегль 12 (від 3 до 7 слів).

Основний текст – через рядок, прямий шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5; абзацний відступ – 1,5; поля:

                                                     2
                                      3                        1,5
                                                    2

Цитати з наукових джерел подавати мовою, якою написана вся стаття, й обов’язково супроводжувати покликаннями на джерело та конкретну сторінку. Покликання подавати у квадратних дужках, наприклад [14, 25], де 14 – порядковий номер джерела у списку використаної літератури, 25 – номер сторінки.

Бібліографічний опис у списку використаних джерел оформляються згідно зі стандартом ДСТУ 8302:2015.

Усі ілюстрації, таблиці, графіки, а також підписи до них надсилаються окремими файлами.

Окремим файлом також надсилаються відомості про автора (назва файлу з відомостями про автора – латинськими літерами за зразком: vitrenko_avtor.doc).


Реєстраційний лист

Ім’я та прізвище (українською мовою та латинськими літерами)


Науковий ступінь, посада


Електронна пошта, 

номер контактного телефону


Назва файлу тез доповіді – латинськими літерами прізвище автора (наприклад: vitrenko.doc).

Тексти тез приймаються на e-mail: nauka.nmnapu@gmail.com

Контактний телефон 099 617 30 34
 

Коментарів: 0
Залиште свій коментар