"Loading..."
Хата із села Великий Кучурів Сторожинецького району Чернівецької області

Хата традиційного трикамерного планування: хата, сіни, хата. Вона відтворює стан народного будівництва заможних селян початку ХХ ст. і є типовою для населення підгірської Буковини.
Належала родині Чепіжків. Останній власник – Чепіжко Петро Іванович. Будівничий – його батько Чепіжко Іван. У своїй садибі родина Чепіжків здавна розводила павичів задля пір’я, яке використовували для оздоби капелюхів. Для павичів Іван Чепіжко збудував двоповерховий курник, який вражав вишуканою галерейкою і різноманітними драбинками. Івана Чепіжко вивезли до Сибіру, де він з дружиною помер, а у Великий Кучурів із заслання повернувся тільки син з невісткою. Всі господарчі споруди, крім хати, були розібрані і забрані до колгоспу.
У хаті демонструється постійно діюча виставка «Художнє ткацтво Буковини». На виставці представлено великий асортимент інтер’єрних тканин Буковини, тканини для одягу і сам одяг. Хата оздоблена витинанками. В інтер’єрі є також витинанки роботи Варвари Чепіжко – останньої власниці хати.
Споруда збудована із дубового дерева. Загальна площа - 71,5 кв.м.

A house from Velykyj Kuchuriv village in Storozhynetskyi district of Chernivtsi Region

The house has traditional three-room plan: home, mudroom, home. It is a sample of traditional homes of prosperous farmers at the beginning of 20th Century and is typical of the people of Bukovyna lowlands.
This house belonged to the family of Chepizhko. Chepizhko Petro Ivanovych was its last owner, and his father Chepizhko Ivan was its builder. In the farmstead, Chepizhko family bred peacocks for flags, used than as hat decorations. For their peacocks, Ivan Chepizhko had constructed a two-floor hen-house, remarkable by its sophisticated gallery and different small ladders. The family has been deported to Siberia, and there Ivan Chepizhko and his wife died. Only his son with his wife managed to return to Velykyj Kuchuriv. All service buildings, except for the house, were dismounted and taken to a communal farm.
The house demonstrates a permanent exhibition of Bukovyna weaving art, including interior fabrics of Bukovyna, fabric for garments and garments themselves. The house is decorated by vytynanka – specific decorations of punched paper. There also the pieces by Varvara Chepizhko – the last owner of the house.
The building is constructed of oak wood. Total area – 71.5 square meters.