Срок работы пробной версии продукта истек. Через две недели этот сайт полностью прекратит свою работу. Вы можете купить полнофункциональную версию продукта на сайте www.1c-bitrix.ru. Експозиції | Музей просто неба у Пирогові
"Loading..."

Експозиції

Наддніпрянщина

Експозиція представляє 52 архітектурні пам'ятки від пoч. XVII до поч. XX ст., пeревезені з лісостeпової Київщини, Че...

Детальніше

Поділля та Зона вітряків

Поділля — територія між Південним Бугом та Дністром, що за сучасним поділом належить до Вінницької, Хмельницької та Терн...

Детальніше

Полісся

Українське Полісся простягається із заходу на cхід, охоплюючи Волинську, Рівненську, північні райони Житомирської, Черні...

Детальніше

Українське село 60-70 рр. XX ст.

У 1979 році в південно-західній частині  музею на 12 га  відтворено 25 прототипів  характе...

Детальніше

Карпати

Експозиція є найбільшою в музеї та нагадує за ланшафтом українські Карпати. Історично й етнографічно територію розділено...

Детальніше

Полтавщина та Слобожанщина

У східній частині музею на площі 4 гектари встановлено понад 50 будівель, які відтворюють типовий для полтавсько-слобожа...

Детальніше

Південна Україна

Експозиція розміщена на рівнинній частині музею, яка відповідає ландшафтові південного регіону країни й охоплює Запорізь...

Детальніше