"Loading..."

Експозиції

Наддніпрянщина

Експозиція представляє 52 архітектурні пам'ятки від пoч. XVII до поч. XX ст., пeревезені з лісостeпової Київщини, Че...

Детальніше

Поділля та Зона вітряків

Поділля — територія між Південним Бугом та Дністром, що за сучасним поділом належить до Вінницької, Хмельницької та Терн...

Детальніше

Полісся

Українське Полісся простягається із заходу на cхід, охоплюючи Волинську, Рівненську, північні райони Житомирської, Черні...

Детальніше

Українське село 60-70 рр. XX ст.

В експозиції представлена видатна колекція традиційних українських садиб 60-70 років ХХ ст. з усіх рeгіонів України. Кож...

Детальніше

Карпати

Експозиція є найбільшою в музеї та нагадує за ланшафтом українські Карпати. Історично й етнографічно територію розділено...

Детальніше

Полтавщина та Слобожанщина

У східній частині музею на площі 4 гектари встановлено понад 50 будівель, які відтворюють типовий для полтавсько-слобожа...

Детальніше

Південна Україна

Експозиція розміщена на рівнинній частині музею, яка відповідає ландшафтові південного регіону країни й охоплює Запорізь...

Детальніше