"Loading..."
Хата з с. Новоохтирка, Новоайдарського р-ну, Луганської обл.

Це типова хата для Слобожанщини ХІХ ст. Хату виявлено у 1972 р. експедицією музею архітектором С. Верговським. Затверджено Вченою радою до експонування в музеї. Хату детально досліджував і готував до експозиції архітектор Віктор Красенко. Хата належала Яровій Марії Павлівні. Будував хату її батько Яровий Павло разом із сільськими теслями. Хату не переробляли, лише міняли піч.
Житлова будівля. 7,24х8,27м
Традиційний для Слобожанщини розвинений тип житла з двома житловими приміщеннями, розміщеними поряд: хата з хатиною. Сінці й невеликий чулан (комірчина) винеснені в окрему зрубну клітку, приставлену до хатини з чола. Перед хатою з чола і причілка виведено піддашок галереєю на стовпах-колонках. Хата стоїть на високій насипній «приспі», утримуваній з боків закладеними за підвалини торчами. Дубові підвалини стоять на дубових стоянах. Зруби стін виведені з вінців листяних порід. У хаті два поздовжніх сволоки, що, як і «роговики» хати, виходять на причілок і в’язані з ощіпом причілкової галереї, зв’язаної свою чергу з ощіпом чільної галереї. Всі випуски вінців на галерею підрізані подвійними арочками і як і ощепини галерей пишно прикрашені різьбленими орнаментами з зубців, кругів, нігтьового орнаменту і квітів. Стеля з очерету і хмизу укладена по густо поставлених поперечних слижах, врізаних у зруб і поздовжні сволоки. Слиж посередині хати є суцільною деревиною, пропущеною крізь поздовжні елементи: ощіп чільної галереї, чільна стіна хати, сволоки, напільна стіна хати. Цей брус відіграє роль скоби, що запобігає розпору, він облаштований масивними зовнішніми тиблями. Крокви дуже масивні, ймовірно з деревини береста, випуски крокв невеликі. Дах чотирисхилий, критий по латах, (закладених додатково очеретом і лозою) м’ятою житньою соломою «в натрус», що надає покрівлі характерної для будівель регіону пластичності. Характерною особливістю є й невідрубність в’язки кліток хати і хатини, без шули.
Площа - 59,87 м2.


A house from Novookhtyrka village in Novoajdarskyi district of Luganska Region

This house is typical of Slobozhanshchyna of 19th Century. This house was discovered in 1972 by member of the expedition of the Museum, an architect S. Vergovskyi and approved by scientific council for demonstration at the museum. The house was thoroughly studied and prepared for demonstration by an architect Viktor Krasenko. This house was a property of Yarova Mariia Pavlivna. It had been built by her father Pavlo Yarovyy with other people of the village. It has never been redesigned, except for replacement of the stove.
This is a residential building; dimensions are 7.24 x 8.24 m.
This is a type of dwelling, popular in Slobozhanshchyna, with two residential rooms, placed next to each other: a home and a small home, a mudroom and a small larder are placed in a separate log structure, adjacent to the front wall of the house. In front of the house, from front wall and sidewall thereof a gallery covered with an awning is made. The awning is supported by small columns. The house stays on high earth platform pryspa, supported from its sides by perches, fixed in the basement. Its oak-tree basements are supported by oak piles. Log walls thereof are made of hard wood timbers. Inside of the house, there are two longitudinal beams, ending in the sidewall prychilok, as the house’s corners do, and connected with shingles of the side gallery, in turn connected with the shingles of front one. Tips of the logs on gallery are cut by double arches. These tips and shingles of the galleries are profusely decorated with carved ornaments including cogs, rounds, crescents and flowers. The ceiling made of cane and sticks lay on tightly packed transverse cabers, fixed to the log wall and longitudinal beams. A caber in the middle of the house is a solid wood, passed through longitudinal elements: the shingles of front gallery, front wall of the house, ceiling beams, its wall adjacent to the stove.
This caber plays a role of a bracket, to prevent spreading. It is equipped with massive external wooden nails tyblia. The rafters are very massive. They are possibly made of smooth-elm wood; tips of the rafters are rather small. The four-sloped roof is covered on battens (additionally filled by cane and osier) with crushed rye straw laid thereon. It ensures specific plasticity of the roof, typical of this region. Specific feature of the house is the fixing method of its house and small house, reaching integrity without piles.
Its area is 59.87 square meters.