"Loading..."
Комора з с. Грицаївка, Білокуракінського р-ну, Луганської обл.

Комора є типовою господарською будівлею селянської садиби Полтавщини ХІХ-ХХ ст. Лиштва на фасаді має декоративне різьблення
Комора збудована на початку ХХ ст. Комора - селянська господарська будівля для зберігання харчових продуктів і різного начиння. Стіни збудовані у зруб з випуском з плах у півдерева з м'яких листяних порід. Піддашок утворюється чотирма 8-гранними колонками, злегка звуженими догори. В якості капітелей колонки мають квадратні підтесані дощечки з 8-гранними підкладками. На колонки спирається лиштва, з красивим різьбленим орнаментом. Поздовжні верхні платви на піддашку мають знизу аркоподібні вирізи. Стеля покладена по двох поздовжніх сволочках. На піддашку стеля покладена на три короткі тонкі сволочки, що з'єднують передню стіну комори та платву, покладену на декоровану лиштву. Дах – чотирисхилий, покритий соломою технікою «парками». На випуски поздовжніх підвалин настелені дошки на піддашку. Підвалини встановлені на камінні. Перед входом встановлені дощані східці по косоурах.
Зруб з плах у півдерева з листяних порід, піддашок з колонками, стеля, двері, солом'яна покрівля, підвалини на камінні.
У плані – 4,57 х 4,63 м. Площа – 21,16 кв. м.


A storehouse from Grytsayivka village in Bilokurakivskyi district of Luganska Region

This storehouse is a typical household building of Poltavshchyna farmstead in 19th-20th Century. Lyshtva (transverse beam of awning) on its façade is decorated with carving.
The storehouse is built as the beginning of 20th Century. A storehouse is a farm building for storing different foodstuff and household appliances. Its log-type walls are made of semi-timbers of soft woods, with their tips open. Its awning is formed by four small octagonal columns, slightly narrowed upwards. Small hewn boards with octagonal liners serve as the columns’ capitals. The columns support lyshtva, decorated with nice carved pattern. Longitudinal upper parts platva of the awning have arch-shaped cutouts in their bottoms. The ceiling lies on two longitudinal ceiling beams. On the awning, the ceiling lays on three brief and thin beams, connecting front wall of the storehouse and platva, supported by the decorated lyshtva.
Its four-sloped roof is covered with sheaves of straw. The tips of longitudinal basements are covered with boards on an awning. The basements lay on stones. In front of the entrance, there are stairs, made of boards fixed to strings.
The walls are made of semi-timbers of hard wood. The building has the awning supported by columns, ceiling, door; its roof is covered with straw. The basements lay of stones.
Dimensions are 4.57 x 4.63 m; total area – 21.16 square meters.