"Loading..."
Церква Покрови Божої Матері із с. Канора, Воловецького району, Закарпатської області

Покровська церква збудована в селі Плоскому Свалявського району Закарпатської області у 1792р. У 1920-х роках її перевезли до села Канора поблизу Воловця. У Плоскому церква мала посвяту Святій Марії, на новому у Канорі - Покрові. Жителі с.Канори розповідали, що на новому місці церкву збирали майстри із села Рекіти. Церква є зразком одного з найдосконаліших за формою лемківського храму XVIII ст.
Будівля двозрубна, триверха, рублена із ясенових і дубових брусів (14-40см), кути виконані у техніці «ластівчиний хвіст». Своєрідність храму полягає в тому, що гранчасті бані неоднакової висоти: найнижча постає над вівтарем, нижча над навою() а над бабинцем (для перекладача: бабинець — це нартекс у західній термінології) найвища дзвіниця. Уздовж чільного та бічного фасаду проходить галерея з фігурно різьбленими колонками.
Оригінальний іконостас церкви не зберігся, залишилась тільки частина апостольського ряду, дві ікони намісного і деталі різьблення іконостасу. В 2005-2009рр. було проведено реставраційні роботи по відновленню іконостасу церкви. Встановлено іконостас бригадою різьбярів зі Львова під керівництвом Григорія Петрищака. Іконописну частину виконав художник Олександр Охапкін.
Храм діючий. Тут постійно проходять служби парафії Української греко-католицької церкви.
Загальна площа споруди – 134 кв.м.A church of Veil of the Holy Mother of God from Kanora village of Volovetskyi district in Zakarpatska Region 

The Church of the Veil was built in Ploske village of Svaliavskyi district in Zakarpatska Region in 1792. In 1920th it was transported to Kanora village near Volovets. In Ploske the church was devoted to the Holy Virgin, and in Kanora – to Her Veil. The locals say that in the new place it has been re-mounted by masters from Rekity village. This church is a sample of a lemky church of 18th Century, almost ideal in shape. 
The building is double-logged, has three floors and is made of ash and oak beams (14 – 40 cm). The angles are made in dovetail technique. The church is unique for unequal height of its lobed domes: the lowest one is above the sanctuary, the lower one – above its nave, and the highest, bell-tower is over narthex. A gallery with small engraved columns comes along its frontal and side facades.
Original iconostation of the church was not preserved: only a part of apostolic row, two patron icings and details of the iconostation’s engraving. From 2005 to 2009 the iconostation was restored. It was put in place by a brigade of engravers from Lviv, headed by Grygoriy Petryshchak. Art painting was fulfilled by an artist Oleksandr Okhapkin.
The church is active; church services of a Ukrainian Greek-Catholics are run here.
Total area of the church is 134 square meters.