"Loading..."

Хата із села Бзів Баришівського району Київської області

   Споруда збудована в кінці ХІХ століття, має тридільне планування (хата, сіни, комора). Стіни рублені з тесаних соснових плах, з короткими випусками вінців, шпаровані й білені. Зруб сіней і комори відкритий.
   Довкола стін власне хати заплетена глинобитна призьба. Хата освітлюється великими вікнами на шість шибок. Поздовжній масивний митий сволок має вирізьблений хрест.
   Хата святково прибрана іконами: один ряд на причілковій стіні, а другий – над застільним вікном чільної стіни. На іконах, що над вікнами, – довгі червоні рушники, що сходяться на покуті, за давньою традицією – без покутньої ікони.