"Loading..."
Стебка с. Юрове, Олевського району, Житомирської області

До музею стебка перевезена з Житомирської області, Олевського району, с. Юрове.
Тепла наземна комора для зберігання городини. Зведена з соснового, кладеного на мох брусся, в’язаного простими врубками з випусками. Стеля дощана, утеплена піском. Дах критий драницею, укладеною на запісочники зрубу і поздовжні прогони, виставлені на підкладках.
Господарська споруда. Габаритні розміри: 3,75 х 4,20 м. Загальна площа: 15, 75 м2.
Надвірна, однокамерна будівля рублена з соснових тесаних брусів. Зруб утеплений мохом. Підвалини лежать на землі. На передній стіні має розвинений винос двосхилого даху й піддашок. Стеля зроблена з поперечно настелених дощок, покладених по сволоку. Дах невисокий пологий. Покрівля з колених дощок, що спираються на край зрубу та два сволоки, укладені на підкладках. Стебка має невеликі двері, полотно яких збите з дощок. Інтер’єр відсутній. Долівка глинобитна.
Фасад споруди не мащений, має відкритий зруб. Споруда репрезентує здавна поширений на Правобережному Поліссі народний тип наземної господарської рубленої будівлі, створеної для зберігання овочів в умовах болотистої місцевості і високих грунтових вод. Інтер’єр у стебці відсутній.


A stebka (root cellar) from Yurove village in Olevskyi district of Zhytomyrska Region

This stebka was delivered from Yurove village in Olevskyi district of Zhytomyrska Region.
This is a warm aboveground storehouse for vegetables. It has been built of pine-tree lumbers, insulated with moss, and fixed with simple cutouts with open tips. Its ceiling is made of boards, insulated with sand. The roof is covered with shingles, lying on the sand out of the walls and longitudinal bridges supported by liners.
This is a household building, dimensions: 3.75 x 4.2; total area: 15.75 square meters.
This is a separate single-room building of pine-tree lumbers, insulated with moss. Its basement stays on the ground. Its façade has a well-developed overlap of the two-sloped roof and an awning. The ceiling is made of hewn boards, supported by edges of the logs and by two ceiling beams on liners. The stebka’s door is small and made with boards. There is a wattle-and-daub floor and no interior.
The façade of the building is not clayed; its log structure is open. This building represents a type of building, widely spread on Right-bank Polissia – a log-typo household construction intended to store vegetables in conditions of fenland and high level of ground waters. There is no interior.