"Loading..."
Садиба із с. Михайлівка Новоодеського району Миколаївської області.
Хата реконструйована на основі обмірних креслень, що виявлені в селі Михайлівка: хата, конюшня, половник, які збереглися до наших днів. Двір поділено на дві частини: чистий та господарський, який відгороджений кам’яним муром. До чистого двору відноситься хата, літня кухня, погріб, комора з стайнею для телят. На господарській частині двору знаходяться конюшня, половник, вівчарня, тут же відведено місце для обмолоту снопів «гарман» - утрамбована глиною площадка.
1. Хата із с. Михайлівка, Новоодеського району, Миколаївської області поч. 20 ст. в плані: хата+хатина+сіни+катражка. У сінях – троє дверей: в житлові кімнати та відгороджену комірчину У хатині сім'я жила цілий рік, світлицю («велика хата») використовували переважно в теплу пору року. Тут приймали гостей, влаштовували родинні свята, інколи селили молоду сім'ю, поки не збудують своєї власної хати.
В інтер’єрі великої хати відчувається вплив міської культури. Традиційні лави замінюють "канапки" з розмальованими спинками; скриню -"сундук" з опуклим віком та висувними шухлядками, піл - "ліжко", оздоблене різьбою; мисник - шафка зі скляними дверцятами. Оздоблює хату традиційний розпис на канапках, ліжку, скрині та заткані геометричним орнаментом пілки і килим.
У робочій кімнаті на даний час виставка, де представлено традиційний розпис на скринях та папері, характерний для «Півдня України». Таким розписом оздоблювали хату всередині навколо вікон, на стінах.

2.Конюшня с. Михайліва Новоодеського району Миколаївської області поч. ХХ ст.

3.Половник с. Михайліва Новоодеського району Миколаївської області поч. ХІХ ст.

4.Комора смт. Арбузинка Миколаївської області поч. ХХ ст.

5.Літня кухня з погрібом с.Арбузинка Арбузинського району Миколаївської області поч. ХХ ст. Пиляним каменем викладали в пригребеці погріба склепіння, сходи.

6.Басина с. Михайлівка Новоодеського району Миколаївської області поч. ХХ ст. викладена з каменю і обцементована всередині. Взимку сюди скидали чистий сніг, так заготовляли воду на все літо у південих селах.

7. Вівчарня с. Висунськ Березнегуватського району Миколаївської області поч. ХХ ст.

8. Огорожа до садиби с. Михайлівка Новоодеського району Миколаївської області поч. ХХ ст.


A farmstead from Mykhailivka village in Novoodeskyi district of Mykolayivska Region
The house was reconstructed on the basis of a measurement diagram, being discovered in Mykhailivka village. It included a house, stabling, and a trash-floor that have survived to our times. The yard is divided into two parts: a clean yard and a service one, detached by a stone fence. The house, summer kitchen, vault, and a storeroom with calf barn stayed in the clean yard. The service yard was occupied by stabling, trash-floor and sheepfold; garman – a small well-puddled site for trashing sheaves – was also here.

1.A house from Mykhailivka village in Novoodeskyi district of Mykolayivska Region relates to 20th Century. It plan includes house + cottage + mudroom + katrazhka. The mudroom has three doors – to residential rooms and to a walled off cabinet. The family lived in the house all year round. The solar (“big house”) was mostly used in warmer seasons. Here they met their guests, held family celebrations; sometimes a young family lived here until they build their own home.
Interior of the Big house demonstrated the influence of urban culture. Traditional benches are replaced with kanapkas – the sitting places with their backs painted; a trunk box – with a drawer chest with arched lid; pil (area for rest) – with an engraved bed; a cupboard – with a cabinet with glass doors. The house is decorated by traditional ornaments, painted on kanapkas, on the bed and on the drawer chest, as well as by woven carpets with geometrical patterns.
A work room currently displays traditional painting on trunk boxes and on paper, typical of the South of Ukraine. Such patterns ornamented houses inside, around windows and on the walls.

2.A stabling from Mykhailivka village in Novoodeskyi district of Mykolayivska Region relates to 20th Century relates to the beginning of 20th Century.

3.A trash-floor from Mykhailivka village in Novoodeskyi district of Mykolayivska Region relates to the beginning of 20th Century.
A storeroom from Arbuzinka settlement of Mykolayivska Region relates to the beginning of 20th Century

5.A summer kitchen with a vault from Arbuzinka settlement of Mykolayivska Region refers to the beginning of the 20th Century. A cellar of the vault, its ceiling and stairs were lined by filed stones.

6. Basinas from Mykhailivka village in Novoodeskyi district of Mykolayivska Region relates to the beginning of 20th Century. This is made of stones and cemented inside. The basinas was used by people from the most southern villages to collect snow in the winter to store up water for the whole summer.

7. A sheepfold from Vysunsk village of Berezneguvatskyi district in Mykolayivska Region, relates to the beginning of the 20th Century.

8. Fence of the farmstead from Mykhailivka village in Novoodeskyi district of Mykolayivska Region relates to the beginning of 20th Century.