"Loading..."
Тік с. Більськ, Рокитнівського району, Рівненської області

Первинно побудований у с. Блажове. У 1919 р. перевезений в с. Більськ на садибу Борисовця Миколи Михайловича, де й простояв до перевезення в музей у 1974 р.
Господарська споруда. Габаритні розміри: 8,26 х 4,89 м. Загальна площа: 34,5 м2.
Однокамерна, видовжена, прямокутна у плані рублена споруда, стіни якої зведено з різаних вручну дубових плах. Зруб споруджено на дубових підвалах, що лежать на землі. Дах двосхилий, сошної конструкції. Фронтон рублений із кругляка. Дві сохи тримають сволок, на нього навішані парами жердки-припусниці, нижні кінці яких врубані у платви. Проти розпору середньої частини споруди праворуч і ліворуч від воріт по зовнішній поверхні передньої і задньої стін врубані балки, у випуски яких закладно жердки-«ганці», тесані вручну з соснових колод. Стеля відсутня. Долівка у току глинобитна. Одвірки встановлені на підвалинах. Ворота на «бігуні» влаштовані у широкій передній стіні. Інтер’єр відстній.
У середині будівлі по обидва боки відгороджені засторонки. Фасад споруди не мащений, має відкритий зруб. Тік репрезентує стилістику традиційного сільського неопалюваного типу споруд, , призначених для обмолоту снопів, що, виникнувши у давні часи, побутувала у північних районах Правобережного Полісся у ХІХ – на початку ХХ ст. Інтер’єр відсутній.

A trashing-floor from Bilsk village in Rokytnivskyi district of Rivnenska Region

Initially, it has been built in Blazhove village. In 1919 is has been transferred to Bilsk village, to the farmstead of Borysovets Mykola Mykhailovych and remained there until being delivered to the museum in 1974.
This is a household building; dimensions 8.26 x 4.89 m; total area: 34.5 square meters.
This is a single-room, elongated rectangular building with its walls made of hand-cut oak-tree semi-timbers. The log-house is supported by oak-tree basement, lying on the ground. The two-sloped roof is supported by rafters. The front wall is made of timbers. Two columns support the ceiling beam with pairs of cabers with their bottoms fixed in platvas. Beams are fixed opposite to the support of the front part, on the right and on the left of the gates along external surface of front and rare walls with cabers hewn of pine-tree timbers, fixed in their tips. No ceiling, earth floor, door frames are mounted on basement. The gates on runner are made in the wide front wall. No interior.
In the middle of the building, there are two separated spaces on the both sides. The façade of the building is not clayed; its log structure is open. The trashing-floor is a sample of traditional rural non-heated buildings intended for trashing sheaves. Having appeared in ancient times, it has been used in northern areas of Right-bank Polissia during the end of 19th – beginning of 20th Century.