Срок работы пробной версии продукта истек. Через две недели этот сайт полностью прекратит свою работу. Вы можете купить полнофункциональную версию продукта на сайте www.1c-bitrix.ru. 24. Хата із с. Мульчиці | Експонати музею просто неба у Пирогові
"Loading..."
Хата із с. Мульчиці, Володимирецького району, Рівненської області

Житлова споруда. Габаритні розміри: 16,74 х 3,76 м. Загальна площа: 62,94 м2.
Хата сформована з двох багатокамерних жител, з’єднаних разом та перевезених до музею з Рівненської області, Володимирецького району, із сіл Мульчиці та Воронки. Маючи спільності регіону, датування, будівельних матеріалів, розмірів, зазначені частини легко з’єднались у багатокамерне житло типу довгої хати.
Так хата належала Рибачик Парасці Хомівній, виявлена в с. Мульчиці у 1975 р. Будована прадідом власниці приблизно у середині ХІХ ст.
Покліт і кліть належали Мандрик Парасці Тимофіївній, виявлені у с Воронки, у 1975 р. Вони будовані прапрадідом власниці теж у середині ХІХ ст.
У будівництві виявлених об’єктів застосовувалася будівельна техніка XVІІІ ст. До хати, рубленої з соснового кругляка, з зачілка в один ряд під спільним солом’яним дахом прибудовані покліт та кліть. Стелі зроблені з колених дощок, укладених поздовж по зрубах і поперечних сволоках, утеплені шаром піску. Вікна різні за типом і конструкціями. Передпічне – без волока і луток, покутнє і напільне – волокові, а причілкове перероблене на невеличке вікно в лутках на 4 шибки.
Піч у хаті курна, глинобитна, бита на деревяній основі з колодами (це давній дерев’яний елемент – «сані»). Перед піччю в стелю врізано короткий кайдубець з лучником, пошитим із ряднини і натягнутим внизу на обруч. Лучник (мешок) мастили глиною, а лучину палили на кованому «залізі» – гратках, підвішених під лучником.
У хаті у чільній стіні забиті у два ряди кілки для снування лляних ниток на основу. Тут експонується верстат-кросна і головні знаряддя для обробки прядива.


A house from Mulchytsi village in Volodymyretskyi district of Rivnenska Region

This is a residential building; dimensions are 16.74 x 3.76 m; total area: 62.94 square meters.
This building is formed by two interconnected poly-room dwellings, brought to the Museum from Mulchytsi and Voronky villages in Volodymyretskyi district of Rivnenska Region. Being very similar by their area of origin, date, building materials, size, the mentioned parts were combined easily into a poly-chamber dwelling like a long house.
The house itself belonged to Rybachyk Paraska Khomivna. It was discovered in Mulchyntsi village in 1975. Its owner’s grand-grandfather had built it in the middle of 19th Century.
The klit’ and under-klit’ belonged to Mandryk Paraska Tymofiivna. It was discovered in Voronky village in the same 1975, and had been built by its owner’s grand-grandfather in the middle of 19th Century.
For building of these two objects, technique of 18th Century was used. The klit’ and under-klit’ are adjacent to the front wall of the house, made of pine-tree timbers. They are covered with common roof. The ceilings are made of hewn boards, laid lengthwise on timbers and transverse beams, and insulated by a layer of sand. The windows are different in their type and construction. A pre-stove window has no window-case; the windows by pokut and pil are volokovy (narrow holes made in two adjacent timbers of a wall); the one by prychilok is reconstructed into a small window with a window-frame for 4 pieces of glass.
The wattle-and-daub smoky stove of the house is constructed on a wooden basement of timbers (this is an ancient wooden element called sani). A short hanger with luchnyk (protective screen, a piece of sackcloth covered with clay) is fixed to the wall in front of the stove, with lower part of sackcloth drawn tight on a hoop. A wooden stick luchyna used for lighting was fixed in a metal grid above this luchnik.
Two rows of pegs in sidewall of the house are intended for twisting flax threads. There are also a weaver’s loom and basic equipment for processing yarn.