"Loading..."
Кузня с. Залюття, Старовижівського району, Волинської області
До музею кузня перевезена з Волинської області, Старовижівського району, с. Залюття. Її будівник невідомий, замовник невідомий. Останній її власник Іван Марчук. Виявлена кузня в 1970 р. Під час колективізації перейшла у власність колгоспу, де й стояла до перевезення в Музей.
Реміснича споруда. Габаритні розміри: 4 х 4,20 м. Загальна площа: 21,2м2.
Будівля однокамерна, квадратна у плані, рублена. Зруб зведено з соснових тесаних вінців, що тримаються на соснових підвалинах, покладених на чотири дубові стояни. Кузня має невеликий піддашок, що тримається на кронштейнах. При спорудженні зрубу застосовані прості врубки з залишками. Підвалини, крокви соснові, лати розміщені дуже рідко – 3 штуки на всю висоту даху. Двері у кузні на завісах і шпугах. Друге вікно – нове, велике, з віконною рамою, зачинене віконницею.
Покрівля зроблена з коленої дошки, покладеної у два шари. На одній із бокових стін прорізане у двох вінцях волокове вікно з гратами, що засувається зсередини дошкою. В середині споруда має глинобитну долівку. Інтер’єр із необхідним ковальським обладнанням – горн, міх, ковадло, тиски, полиця з інструментами.
Фасад споруди немащений, має відкритий зруб. Споруда репрезентує типову стилістику традиційного сільського будівництва, що побутувала в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст. Обладнана кузня горном, міхом, ковадлом, тисками, полицями з інструментами тощо.
Репрезентує поширений у минулому на Поліссі тип будівлі, в якій працювали сільські ковалі. Сьогодні такі пам’ятки традиційної архітектури у регіоні практично зникли і є реліктовими.


A farriery from Zaliuttia village in Starovyzhivskyi district of Volynska Region

This farriery arrived to the museum from Zaliuttia village in Starovyzhivskyi district of Volynska Region. Neither its builder nor his customer is known. The last owner thereof was Ivan Marchuk. This farriery was discovered in 1970. During collectivization (withdrawal of individual farmers’ property in favor of collective farms), it was transferred to a collective farm and remained there until move to the museum.
This is a tradesman building; dimensions 4 x 4.20 m; total area: 21.2 square meters.
This is a single-room square log-house with its walls made of hewn pine-tree timbers, supported by pine-tree basement that lies on four oak-tree piles. The farriery has a small awning on corbels. Building the log-house, they used simple cutouts with remains. The basement and rafters are made of pine-tree, screens are placed rarely – only 3 for the whole height of the roof. Doors of this farriery hang on door hinges and steel plates called shpugy. The second window is a new and big one, with a window-frame and shutter.
The roof is covered with two layers of shingles. One of sidewalls has a small window – a cutout in two timbers with a grid, closable from inside by a board. Floor of the building is wattle-and-daub. Inside there is equipment of farriery – a forge, bellows, an anvil, clamps, a shelf with tools.
The façade of the building is not clayed; its log-house structure is visible. This building is a sample of well-known style of a traditional rural building in Ukraine of the end of 19th – beginning of 20th Century. It is equipped with a forge, bellows, an anvil, clamps, a shelf with tools, etc.
This is a typical Polissia building, where rural farriers used to work. Nowadays such pieces of national architecture have almost disappeared are become relict.