Срок работы пробной версии продукта истек. Через две недели этот сайт полностью прекратит свою работу. Вы можете купить полнофункциональную версию продукта на сайте www.1c-bitrix.ru. 28. Комора із с. Верхній Ясенів | Експонати музею просто неба у Пирогові
"Loading..."
Комора із с. Верхній Ясенів,Верховинського району, Івано-Франківської області

Традиційна господарська будівля, характерна для Гуцульщини кінця ХІХ – початку ХХ ст. Комора являє собою розповсюджений на Гуцульщині тип господарських споруд. Побудована в кінці ХІХ – початку ХХ століття. З розповіді старожителів, перед Першою світовою війною комора зазнала перебудов. Будівля однокамерна, зрубна, побудована із смерекового дерева. Площа споруди – 25,5 кв.м.


A storeroom from Verkhniy Yaseniv village in Verkhovynskyi district of Ivano-Frankivsk Region

This traditional service building is characteristic of Hutsulshchyna at the end of 19th – beginning of 20th Century. The storeroom is a type of service building, widely distributed in Hutsulshchyna. This building was constructed at the end of 19th – at the beginning of 20th Century. As locals said, the building had been reconstructed before World War I. This is a single-room building, made of smereka wood. Area of the storeroom equals to 25.5 square meters.