"Loading..."
Окружний двір із с. Солов’ї, Ратнівського району, Волинської області

Окружний двір – замкнутий комплекс із дванадцяти будівель (хата-сіни-комора-покліть-колешня-сутки-шопа-сутки-хлів-сутки-сільник-шопа) з відкритим зверху внутрішнім двором, перекритим суцільним дахом під соломою. Пам’ятка репрезентує відомий у минулому на Правобережному Поліссі тип житлово-господарського комплексу, у якому всі споруди об’єднувалися по периметру під одним дахом
Початково споруда окружного двору виявлена у с. Солов’ї. Останній його власник – Царик Петро Якович. Споруда виявлена пошуковою експедицією у 1972 р.
Але через погану збереженість окремих частин в музеї споруда сформована з будівель знайдених у різних селах області: Камінь-Каширського району, с. Солов’ї та Нуйно; Ратнівського району, с. Замшани та Велемче..
Всі будівлі рублені з плах. Жила група приміщень (хата-сіни-комора) датується 1851 р. та перевезена із с.Нуйно. Хата з колених вільхових плах – «пазниць»; господарчі приміщення з різаних соснових плах. В хаті курна піч, вікна без луток, віконні рами на 8 шибочок вставлені у зруб.
Кожна частина комплексу має окремий інтер’єр – житловий і господарські. В останніх демонструються обробка картоплі для виготовлення крохмалю; пристрої для виготовлення сукна в домашніх умовах; пасічні знаряддя праці; комплекс землеробських і пастуших знарядь; транспортні засоби; знаряддя обробки зернових; олійниці різних типів.


A circumferential yard from Solovyi village in Ratniskyi district of Volynska Region

This circumferential yard is a closed complex of twelve buildings (a home – a mudroom – a storeroom - pokli’ – koleshnia – sutky – a barn shopa – sutky – a shed – silnyk – a barn shopa), covered with common straw roof. Inside there is an open-air yard. This is a sample of a complex, well known in Right-bank Polissia in the past. All buildings thereof were interconnected under a single roof.
Initially, the complex of circumferential yard has been discovered with an expedition in Solovyi village in 1972. Its last owner was Tsaryk Petro Yakovych.
Due to poor condition of certain parts of the complex, this piece the museum combines several buildings, discovered in different villages of the Region: Solovyi and Nujno villages of Kashyrskyi district, Zamshany and Velemche villages of Ratnivskyi district.
All buildings are made of hewn semi-timbers. This group of residential premises (house-mudroom-larder) was built in 1851 and was delivered from Nuyno village. A house is made of hewn alder semi-timbers paznytsia, while household premises – of cut pine-tree semi-timbers. Inside of the house, there is a smoky stove. Its windows have no windows frames, window-casings for 8 pieces of glass are installed directly into the log wall.
Each part of the complex has its own interior, as residential as household. The household premises show accessories for making starch of potato, equipment for homemade cloth, apiary appliances, a range of husbandry and herdsman’s accessories, means of transport, equipment for processing grains, oil-pressing machines of different types.