"Loading..."
Вітряк с. Кримне, Старовижівського району, Волинської області

До музею вітряк перевезений із Волинської області, Старовижівського району, с. Кримне. Останній власник Бондар Данило Васильович. Вітряк споруджений у 1926 р. батьком останнього власника. Під час встановлення в експозиції «Полісся» покриття різаною дошкою було замінене на гонт, що є більш типовим для Волинського Полісся. За розповідями господарів, і за виглядом залишків однієї махи було заново виконано крила вітряка. Заповнення крил реконструйоване за аналогом (вітряк з с. Любохини), виявленим і дослідженим колишнім директором Львівського скансену Архипом Данилюком.
Господарська споруда. Габаритні розміри: 2,5 х 2,5 м. Загальна площа – 6,25 м2.
Невеликий за розмірами вітрячок, розрахований на потреби одного господарства. Представляє поширений тут тип промислового «козлового» вітряка. Це стовповий одноповерховий вітряк, у якого стовп не закопується в землю, а врубується в хрестовину й укріплюється підкосами. Описана конструкція має народні назви «козел» або «король».
Корпус вітряка каркасний, підвішений на стовпі, шальований дошками. Дах на кроквах критий на три схили гонтом.
Пам’ятка є досконалим зразком традиційного сільського будівництва, характерного для регіону Полісся, поширеного в ХІХ – на початку ХХ ст.


A windmill from Krymne village in Starovyzhivskyi district of Volynska Region

This windmill has been delivered to the museum from Volynska Region, Starovyzhivskyi district, Krymne village. Its last owner was Bondar Danylo Vasylovych. The windmill was built in 1926 by the last owner’s father. Initially it was covered with wooden boards, although before adding thereof to the display “Polissia” the boards have been replaced by shingles that are more typical of Volyn area of Polissia. Its wings were recovered following its owners’ comments and using remnants of last paddle. The filling of the wings was reconstructed following a similar construction (a windmill from Liubokhyny village), discovered, and explored by ex-head of the Museum in Lviv Arkhyp Danyliuk.
This is a household building. Its dimensions are 2.5 x 2.5 m; total area – 6.25 square meters.
This is a small-sized windmill to cover needs of a single household. It is a locally widespread type of an industrial trestle windmill. Its pile is not imbedded into ground, but fixed into a cross and fixed additionally by bracings. Local people call such construction a trestle or a king.
The windmill has a framework casing, hanged on a pile and covered with planks. Its roof on rafters has three slopes, covered with shingles.
This piece is a perfect sample of a traditional rural building characteristic of Polissia area during the end of 19th – the beginning of 20th Century.