"Loading..."
Вітряк с.Юнаківка, Сумської області, Сумської району

Вітряк перевезений із Сумської області, Сумської району, с, Юнаківка. На момент виявлення вважалося, що вітряки типу кругляк, до якого належить споруда, зникли. Вітряк був зведений у 1933 – 1934 рр. для колгоспу, що тоді засновувався у с. Юнаківці. Він був споруджений місцевими майстрами у полі. Після цього він не перероблявся і не перевозився.
Господарська споруда. Габаритні розміри: 5,7 х 5,7 м. Загальна площа – 28 м2.
Вітряк шатровий, двохярусний, типу «кругляк». Має поворотний верх із валом і крилами. Його фасад, за традицією вітряків Південної Сумщини, присадистий і не має завуження до верху. Нижній поверх – комора, другий – млин.
Восьмигранний у плані зруб виведено з дубових колод, в’язаних у замки. Нижні дубові вінці споруди покладені на каміння. Перекриття зроблені з дубових дощок по дубових балках.
Дах поворотний, на соснових кроквах із сосновими латами. Він критий очеретом (у минулому соломою). Підлога на нижньому поверсі земляна, на другому поверсі – зроблена з дубових щощок. Двері дубові.
Обладнання майже збереглося. Воно багато в чому подібне до обладнання стовпових вітряків із жорнами на другому поверсі. Особливістю є лише розміщення «веретена» з «баклушею» по осі вітряка. Передача від вала через колесо з зубами (кулаками) іде на баклушу і веретеном на жорновий камінь.
Споруда репрезентує типову стилістику традиційного сільського шатрового будівництва вітряків, поширеного на Поліссі у ХІХ – на початку ХХ ст.

A windmill from Yunakivka village of Sumskyi district of Sumy Region

This windmill has been delivered from Yunakivka village of Sumskyi district of Sumy Region. As of the moment of discovery thereof, this timber type of windmills was considered to disappear. This one was built in 1933 – 1934 for a collective farm than being established in Yunakivka village. The local masters built it in a field and afterwards it was neither transferred no reconstructed.
This is a household building. Its dimensions are 5.7 x 5.7 m; total area – 28 square meters.
This is a hipped double-storied windmill of krugliak type. It has a top, able to turn around on a shaft and wings. According to traditions of Southern Sumy area, its façade is stumpy, without narrowing upwards. On the lower floor, there is a larder, on the upper – the mill itself.
This octagonal log-type building is made of oak-tree timbers. Its lowest timbers are supported by stones; overlaps are made of oak-tree boards on oak beams.
The roof is able to turn, made of pine rafters and pine battens and covered with thatch (initially – by straw). The lower level has earth floor, the upper – of oak boards. The doors are made of oak.
The windmill’s equipment has almost remained. It is very similar to the same of pile-supported windmills with their grindstones on upper floor. Specific for this type is the location of its shaft with block baklusha along the windmill’s axis. Force is transferred from shaft by toothed gear to the block and by the shaft to grindstone.
This building represents a typical rural hipped windmills of Polissia during the end of 19th – beginning of 20th Century.