"Loading..."
Хата з с. Гарячинці Новоушицького району Хмельницької області (кінець ХІХ ст.)
   Будівля є зразком характерного для південних районів Хмельниччини житла заможного селянина. Вона побудована місцевими майстрами в кінці ХІХ століття.
   Споруда має тридільне планування (хата, сіни з відгородженою коморою, хата). Світлицею називалося приміщення, де не було печі і яке призначалося здебільшого для гостей. Тобто заможний господар, будуючи хату на дві половини лише для своєї сім’ї, мав змогу виділити одну з них як святкову. А в господарствах із меншим достатком у хаті на дві половини проживало дві сім’ї.
   Стіни хати мають каркасну конструкцію. Дубові стовпи каркаса закріплені в підвалинах, покладених на фундамент із каменю на глиняному розчині. Проміжки каркаса заповнені дубовими кілками, обмотаними солом’яними перевеслами. Стіни обмащені глиною як зовні, так і зсередини та побілені.
   Стеля влаштована на двох поперечних сволоках у хаті та на одному – у світлиці. Виготовлена з дилів (кілків), обмащених глиносоломою, а також побілена. Стеля над сіньми відсутня, а над комірчиною – зроблена з немащених та небілених дилів.
   Дах чотирисхилий, покрівля солом’яна з уступами – так званими карбами, стріпаками. Таке покриття даху вважалося більш довговічним, але й потребувало в півтора рази більше соломи.
   Уздовж чільної та причілкової стін хати влаштована галерея (винос даху, який підтримується дерев’яними стовпчиками), притаманна житлу заможних селян Новоушицького повіту в кінці ХІХ – на початку ХХ століття.
   У правій половині хати, ліворуч від дверей, знаходиться піч із грубою. На печі та на стінах відтворено настінне малювання, зразки якого 1983 року виконала господиня хати А. Клочко.
   В інтер’єрі представлені типові для цієї території меблі, одяг, тканина, кераміка; відтворені допоміжні заняття населення: пошиття смушевих шапок та солом’яних капелюхів.