"Loading..."
Хата з смт. Шишаки, Шишацького р-ну, Полтавської обл.

Датоване селянське житло кінця ХІХ ст. з ускладненим плануванням (хата, хатина, комора, сіни). Унікальні «миті стіни», різьблений сволок, мальована піч, «коники» на піддашку. Дата побудови – 1896 р.
Хату було виявлено у червні 1971 р. в смт. Шишаки Полтавської обл.
Хата належала мешканці с. Шишаки – Білик Марії Андріянівні. Хату будував її батько – Білик Андріян з майстрами Шовкоплясом і Темченком. Їхні прізвища та дату побудови хати (1896) вирізьблено на сволоці. Хату виявлено науковою експедицією Музею народної архітектури та побуту УРСР у складі доктора мистецтвознавства Самойловича В.П., директора Музею Сікорського В.О., ст. наукового співробітника «КиївНДІТІ» Гудченко З.С., архітектора Красенка В.В.
Хата розташована у глибині двору головним фасадом до вулиці. Біля хати – саж, погрібник; перед нею – квітник, сад.
Житлова чотиридільна споруда.
Хата із с. Шишаки є перехідним до Слобожанщини типом і представляє розповсюджене на північно-східній Полтавщині чотиридільне житло: хата, хатина, сіни, комора. Стіни хати зведено з осикових плах, старанно припасованих одна до одної. Таку поверхню стіни всередині хати не мазали і не білили, а мили розчином лугу. Від цього й пішла назва «мита стіна», «мита хата». Зруби хати, хатини, комори, сіней покладено на дубові стояни, діаметром 20-30 см. Стіни хати й хатини зовні клинцьовані, обмазані глиною й побілені, зруб комори – без обмазки. Стеля хати викладена на поздовжній сволок і поперечні сволочки. Поверх сволочків постелено лісу і дев'ятисантиметровий шар утрамбованої глини. Хата вкрита парками («сніпками») з соломи по латах, тибльованих до крокв. Димохід (бовдур) заплетений поздовжньо лозою, зовні і всередині обмазаний глиною. Долівка хати виконана з трамбованої глини й обмащена. Чверть об'єму хати займає піч, яка обігріває водночас і хатину. Комини печі були зведені з кахлів під обмазку.
Випуски-кронштейни сволока та обв'язки оздоблено об'ємним різьбленням у вигляді «коників». Піч у хаті – мальована, «миті стіни».
Площа - 53.92 м2 (5.15 х 10.47)


A house from Shyshaky settlement in Shyshatskyi district of Poltavska Region

This farmer’s dwelling relates to the end of 19th Century. Is has more sophisticated planning (a home, a small home, a storeroom, a mudroom). Unique are “washed” walls, carved ceiling beam, art-painted stove, decorations of the awning. Date of construction – 1896.
This house was discovered in June 1971 in Shyshaky settlement of Poltavska Region. It belonged to the local inhabitant – Bilyk Mariia Andriianivna. Her father built the house jointly with masters Shovkoplias and Temchenko. Their surnames and date of building of the house (1896) are carved on its ceiling beam. The building was discovered by a scientific expedition of the Museum of national architecture and daily life of the Ukrainian Soviet Republic, which consisted of Doctor of Arts Samoilovych V.O., head of the Museum Sikorskyi V.O., scientific researcher of “Kyiv NDITI” Gudchanko Z.S., an architect Krasenko V.V.
The house stays deeply in the yard; its façade looks on the street. Next to the house there are a pigsty, a vault; in front thereof – a flower bed and garden.
This is a four-room residential building.
A house from Shyshaky is a type, intermediate with Slobozhanshchyna. It is a four-room dwelling, widespread on northern south of Poltavshchyna: a home, a small home, a mudroom and a storeroom. Its walls are made of aspen timbers, tailored accurately to one another. Inside of a house, such surface was not clayed and whitewashed, but washed with alkaline solution. This is a root of notion “washed wall”, “washed house”. The logs of home, store room and mudroom are supported by oak-tree timbers, 20-30 cm in diameter. Walls of the home and small house are clayed from outside and whitewashed; the logged structure of the storeroom is uncovered. The ceiling of the house lays on its longitudinal ceiling beam and transverse small beams. Small beams are covered with needles and thick layer of well-packed clay. The roof is covered with sheaves of straw on battens, fixed to the rafters with wooden nails. The chimney (bovdur) is twiggen horizontally and clayed inside and outside. The floor is made of packed clay and clayed. A quarter of the volume of the house is occupied by a stove to heat the small house also. Stove’s chimneys were made of tiles on clay.
Tips of the ceiling beam and stiles are decorated with carving. The stove is decorated with painting, walls are “washed”.
Area – 53.92 square meters (5.15 x 10.47)