"Loading..."
Садиба із с. Бехи, Коростенського району, Житомирської області кін. ХУІІІ-ХІХ ст.

Житлово-господарська споруда. Габаритні розміри: 13,20 х 5,90. Загальна площа – 55,1 м2.
Хата перевезена з с. Бехи Коростенського р-ну Житомирської області. Село було засноване щонайменше у часи Київської Русі і є родовим гніздом околичної шляхти з роду Бехів. Останньою її власницею була місцева селянка Уляна Никифорівна Никончук, яка отримала хату у спадок від свекрів. Вони так само її не будували, а успадкували.
Споруда будована місцевими майстрами у кілька етапів, від яких у її конструкції збереглися лише окремі частини. За слідами перебудов та будівельною технікою з’ясувалося, що основу хати становить трикамерне житло XVIII ст. (хата-сіни-комора), зведене з дубових плах. Хата мала дощату покрівлю. Далі житло зазнало пізніших перебудов.
Первинно вхід до комори з піддашка, зробленого понад сіньми й коморою з напільного боку хати. На час виявлення будівлі ширина сіней була рівна ширині хати, а ширина комори, разом із добудованою з напільного боку коміркою, також дорівнювала ширині хати.
      Сьогодні хата являє собою трикамерне житло. Три вінці (під вікна) дубові, вище – соснові. Вінці хатнього зрубу в’язані «замками» з випусками. Клітка комори й сіни рублені з тесаних дубових плах, в’язаних простими врубками, вибраними у вінцях доверху. Дах споруди чотирисхилий, суцільний на кроквах, критий колотою дошкою.
Стеля у хаті поздовжня. Зроблена з соснової різаної дошки. укладена по зрубу стін і трьох поперечних сволоках. Сволоки покладені на масивний поздовжній сволок з фігурно затесаним зооморфним випуском. Стеля у коморі – дубова. Вікна розвинені, квадратні, у дубових лутках, на 12 маленьких шибочок. Двері – у дубових одвірках, тримаються на бігуні.
      Підлога у коморі настелена з дубових дощок. У хаті долівка глинобитна. Піч на дубових підвалинах з припічком, запічком і привалком. Комин з рельєфним «дзеркалом». Стаціонарні меблі – лави, піл, мисник, полиці на ікони, жердки, світоч.


A homestead from Bekhy village in Korostenskyi district of Zhytomyrska Region, the end of 18th – beginning of 19th Century 

This is residential and household building. Dimensions 13.2 x 5.90 m; total area: 55.1 square meters.
This building was delivered to the museum from Bekhy village in Korostenskyi district of Zhytomyrska Region. This village was founded at least during the period of Kyivan Rus and is a family seat of local noblemen family Bekhs. The last owner thereof was a local farmer Uliana Nykyforivna Nykonchuk, who received this house as a heritage from her parents-in-law, who had also inherited it.
The building was made by local masters in several stages, and only parts of those stages remained until nowadays. The traces of reconstructions and building techniques testify that the basis of this building is a three-room 18th Century dwelling (s home – a mudroom – a larder), made with oak-tree half-beams. The roof was covered with boards. Later the house underwent reconstructions.
         Initially, the entrance to the larder was made from an awning made above the mudroom and the larder, from the side, adjoining to the stove. As of the moment of discovery, the width of mudroom equaled the width of house; the larder jointly with a small room added later thereto from the stove’s side has the same width.
The house now is a three-room dwelling. Three logs (under the windows) are made of oak, the rest – of pine-tree. The tops of logs of the house are fixed scarfwise with their tips open. The casing of the larder and the mudroom are made of hewn oak-tree semi-timbers, fixed with simple grooves reaching the tops. The four-sloped solid roof on rafters is covered with hewn boards.
The ceiling in the house is longitudinal. It was made of cut boards, put on the timbers of the walls and three transverse beams. These transverse beams lay of a massive lengthwise beam with decorative zoomorphic carving on its tip. The larder’s ceiling is made of oak. Its windows are well developed, square, in oak-tree window casements made for 12 small glasses. The doors in oak-tree doorframe are supported by a runner.
       Floor in the larder is laid with oak-tree boards, and clay-adobe in the house. The stove is supported by oak-tree basement, with prypichok, zapichok and pryvalok. Front piece of the stove’s chimney is decorated with embossed “mirror”. The furniture is immovable – benches, sleeping place pil, cupboard and boards for icons, perches, switoch for lighting.