"Loading..."
Хата з с. Велика Павлівка, Зіньківського р-ну, Полтавської обл.

Хата збудована наприкінці ХІХ ст. Об'єкт є оригінальною житловою будівлею селянської садиби Полтавщини ХІХ-ХХ ст. Будівля має характерні для північної Полтавщини елементи різьблення деталей (коники на випусках сволоків, на меблях інтер’єру, віконниці та випуски платв оздоблені різьбленими елементами). Ганок з піддашком на стовпчиках.
Розташована біля садиб із с. Лелюхівка та с. Попівка.
Хата збудована наприкінці ХІХ ст., за типом є багатокамерним житлом (хата+сіни+хатина+комора+чулан). Типове для хлібороба Полтавщини селянське житло, господар якого займався додатковим промислом – гончарством. Крім великого хатнього приміщення, де жила вся сім’я, є ще мала хатина, де гончар виготовляв вироби з глини. У хатині гончар займався виготовленням гончарних виробів, користуючись гончарним кругом, що тут прикріплений до лави для сидіння. Вироблялися різноманітні вироби – горшки, миски, макітри, баньки, тикви та багато іншого посуду, без якого не обходиться домашнє господарство.
У цій же хатині розташовані верхні полиці («п'ятра») для просушування свіжовиготовлених гончарних виробів. Сама хата збудована з рублених плах, що обмазані й побілені зовні та всередині. Перед хатою – ганок з піддашком на стовпчиках. Вікна хати мають одностворчаті віконниці з різьбленням. Навколо хати влаштована призьба з глини, яка підтримується заставленими за кілки дошками. Призьба підведена червоною глиною. На причілковій стіні на кутах – випуски платв, оздоблені різьбленими елементами у вигляді «коників» – розповсюджений мотив селянського житла на Полтавщині.
Зруб – дубові плахи, двері, вікна, солом'яний дах, глиняна призьба.
У плані – 9,43 х 4,96 м. Площа – 46,77 кв. м.


A house from Velyka Pavlivka village in Zinkivskyi district of Poltavska Region

This house was constructed at the end of 109th Century. This estate is an original building from a farmstead of Poltavshchyna of 19th-20th Century. The building has carved elements, typical of northern Poltava area (on tips of ceiling beams, on furniture, on window shutters, etc.). It has a porch with awning on columns.
It stays next to the homesteads from Leliukhivka and Popivka villages.
This building arose at the end of 19th Century. It represents a type of multi-room dwelling (home + mudroom +small room + storeroom + larder). This is a typical house of a Poltavshchyna grain-grower. Its owner practiced additional craft – pottery. Besides a big premise of the house, where the family lived, there is also a small room for making pieces of pottery. For his craft, the owner used potter’s lathe, fixed here to a sitting bench. He made different things: pots, bowls, big bowls makitra, banky (ancient mason-jars), tykvy (homemade bottles) and many others, required for every home.
In the same room, there are upper shelved (piarta) for drying the just-made pieces. The house is made of oak-tree semi-timbers, clayed and whitewashed from inside and outside. In front of the house, there is a porch with awning on columns. Its windows have carved single-leaf shutters. Around the house, there is a perimeter walk, supported by boards fixed with perches. The perimeter walk is outlined with red clay. On edges of the sidewall, tips of the beams are decorated with carving in form of horses, a popular pattern for farmers’ dwellings on Poltavshchyna.
The walls are made of oak-tree semi-timbers, doors, windows, roof of straw and clay perimeter walk.
Dimensions are 9.43 x 4.96; its total area – 46.77 square meters.