"Loading..."
Хата з с.Попівка, Зіньківського р-ну, Полтавської обл.

Хату було побудовано в с. Попівка Зіньківського р-ну Полтавської обл.. у другій половині ХІХ ст. Унікальне селянське житло Полтавщини другої половини ХІХ століття, п’ятидільна, з різьбленими «кониками» на причілках, з «митими» липовими стінами.
Належало житло Скорупі М. М., яка одержала його у спадок від матері.
Від часу побудови хата не зазнала серйозних конструктивно – планувальних переробок, за винятком печі (у хаті).
Хату було виявлено науковою експедицією Музею народної архітектури та побуту УРСР і затверджено науково – методичною Радою, як експонат для перевезення до музею у 1972 році.
Хата з села Попівка другої половини ХІХ ст. – пізній місцевий розвинений тип хати «хата на дві половини». В ній п’ять приміщень: світлиця, кімната, хатина, комора, сіни. Сіни мають двоє наскрізних дверей – безпосередній прохід з боку головного фасаду в сад (чи город).
Хата рублена. Вінці зрубу з липи. Зруб ззовні обмащений по клинцьованій деревині, побілений. Всередині стіни всіх приміщень мають відкритий зруб і «миті». Мили стіни водним розчином лугу (проціджували теплою водою шар пічної золи).
Хата поставлена на дубові стояни.
Верхні подовжні вінці зрубу виходять на причілки «кониками», які оздоблені самобутнім різьбленням. «Коники» конструктивно зв’язані між собою поперечними липовими брусками, на них покладено причілкові крокви.
Вінці зрубу, лати і крокви між собою кріпляться дубовими тиблями.
Хата вшита парками з житньої соломи по латах. Крокви і лати з липи. Нижні вінця зрубу хати – дубові.
Призьба хати висока з яскравою підводкою. Малі вікна мають одностулкові віконниці з боку хатини, а з боку світлиці обведені червоною глиною.
Долівка в хаті глиняна, трамбована і мазана; в коморі підлога дощата по лагах, дубова. Стеля із круглого хворосту, покладеного на слижні, знизу і зверху мазана глиною.
Бовдур плетений подовжньо лозою і обмазаний глиною з внутрішньої та зовнішньої сторін.
Перед входом до хати – піддашок на двох стовпчиках.
Хата липова, «мита». За своїм плануванням – це розвинений тип житла на дві половини. Переділивши світлицю, господар отримав ще одне приміщення – «кімнату». Зруб ззовні обмащений глиною і побілений. Всередині стіни всіх приміщень «миті». Нижні вінця зрубу – дубові. Покрівля солом′яна, парками.
Площа - 69.49 м2 (11.96 х 5.81)


A house from Popivka village in Zinkivskyi district of Poltavska Region

This house was built in Popivka village of Zinkivskyi district of Poltavska Region in the second half of 19th Century. This is unique farmer’s dwelling of Poltavshchyna’s second half of 19th Century, with its five rooms, carved konyky on tips of its logs, “washed” linden walls.
This house was the property of Skorupa M.M., who inherited it from her mother. Since first building, the house has never been reconstructed or redesigned, except for the stove (inside the house).
This building was discovered by scientific expedition of the Museum of national architecture and life of Ukrainian Soviet Republic, approved by scientific and methodology council as a showpiece for transfer to the Museum in 1972.
A house from Popivka village of the second half of 19th Century represents a late, well-developed type of a house “in two parts”. There are five rooms therein: a solar, a room, a home, a storeroom and a mudroom. The mudroom has two walk-through doors – a direct path from the main façade of the garden.
This is a log-house made of linden. The walls outside are clayed on processed wood and whitewashed. Inside walls of all the premises have their structure open and “washed”. They washed the walls with water-alkaline solution (thick layer of stove ashes had to be filtered with warm water).
The house is supported by oak-tree piles.
The top longitudinal logs of the house are opened on sides with tips konyky, decorated with traditional carving. These konyky are constructively interconnected with transverse linden lumbers, which support rafters.
Logs of the house, pairs are rafters are fixed with oak-tree nails tyblia.
The house is covered with sheaves of rye straw on pairs. The pairs and rafters are made of linden; the lower logs of the houses are made of oak tree.
Perimeter walk of the house is high, outlined brightly. Small windows have one-leaf shutters in house, in solar they are outlined with red clay.
Floor of the house is made of well-packed clay; the storeroom’s floor is made of oak boards on lumbers. The ceiling is made of round sticks, laid on beams, clayed from the both sides.
The chimney is twiggen longitudinally and clayed from inside and outside.
In front of the entrance, there is an awning on two columns.
This is a linden “wooden” house. Its plan is the one of a well-developed “two halves” dwelling. Having divided the solar, the owner received one more space – a “room”. The log walls outside are clayed and whitewashed. Internal walls in all the premises are “washed”. The lower logs of walls are made of oak. The roof is covered with sheaves of straw.
Area - 69.49 square meters (11.96 х 5.81)