"Loading..."
Хата з с. Бобрівник, Зіньківецького району, Полтавської області

Споруда репрезентує давній тип трикамерного народного житла, спорудженого з широких вільхових пластин. Інтер’єр хати береже унікальну традицію народного декоративного малювання на митих стінах. Сьогодні такі пам’ятки практично зникли і для Полтавщини є реліктовими.
Хата перевезена з Полтавської області, Зіньківського району, с. Бобрівник. Пам’ятка виявлена у 1974 р. За твердженням її останньої власниці Тетяни Твердохліб, хата була споруджена в кінці ХІХ ст. і до моменту виявлення значних змін не зазнала – піч не перероблялася; мінялися лише вікна. У 1940 – 1950-і рр. у сінях була зроблена стеля.
Житлова споруда. Габаритні розміри: 11,76 х 5,52 м. Загальна площа: 64,92 м2.
Хата у плані трикамерна – хата-сіни-комора, споруджена у зруб, із широких (до 50 см) вільхових пластин. Застосування такого масивного дерева надає споруді монументальності. Зруб сіней і комори на фасадах немащений, хата знадвору мащена білою глиною. Сіни і комора біля підвалів мають невелику глиняну відмостку, а хата – призьбу виведену з рудої глини з червоно-коричневою смугою підводки.
Вікна прямокутні на 6 шибок, з лутками, які у верхній частині мають плавно заокруглені абриси. Всього хата має п’ять вікон – два на головному фасаді, два – на бічному, одне маленьке, на 4 шибки з лутками – на задньому.
Більші вікна мають дерев’яні підвіконня.
Дах чотирисхилий, на кроквах. Крокви спираються на верхні вінці хатнього зрубу і розперті бантинами. Покрівля зроблена солом’яними парками, укладеними по латах.
В інтер’єрі хати, сіней і комори дерев’яна поверхня стін немащена – «мита». Стеля у хаті зроблена з немащених дощок, щільно покладених по двох поздовжніх сволоках. Піч глинобитна, має рівну прямовисну поверхню. Комин печі мурований кахлями, покладеними на глиняному розчині. Кахлі вохристого кольору неполив’яні, оздоблені різноманітними рельєфними геометричними орнаментами. У середній частині комин розшитий виступом одинарного карнизу. Вгорі комин завершується потрійним карнизом. Обидва карнизи мащені білою глиною. У нижній частині піч білена, має з боку полу п’ять заглиблень-печурок тонованих синім барвником, з боку сінешної стіни – дві такі ж сині печурки. Під ними синій восьмикутник «дзеркала».
Над дерев’яним полом уздовж розташована одна жердка для одягу. Обладнання хати складається також із мисника на 3 полиці над хатніми дверима, невеликої полиці з фігурним завершенням-«коником» між вікнами чільної стіни, лави на стоянах, закопані у долівку, поличка-кутовик на покуті.
Стіни і стеля хати оздоблені декоративним малюванням. На стелі – синє з жовтими зірками і білим голубом коло. Навколо вікон і дверей – в’юнки з темно-червоних із зеленню пуп’янків. Над кожним із 4 великих вікон закомпонований квітучий вазон. У проміжках між вікнами на чільній і причілковій стінах – мотиви вінка із хрестом в середині. Над малим вікном затильної стіни – мотив букета у вазі.
У сінях крім основних дверей, зроблені другі менші за розміром двері для запасного виходу. Тут знаходиться бовдур, розташований під хатньою стіною, від долівки до плетеного з лози і обмащеного глиною димаря. Бовдур чотириграний у перерізі, мащений білою глиною. У нижній частині бовдур має прямокутний отвір. Сіни зроблені без стелі. У верхній обв’язці вони мають два поперечні сволоки.
Глинобитна долівка у хаті і сінях зроблена з рудої глини. У коморі підлога зроблена з товстих дубових дощок. Споруда репрезентує типову стилістику традиційного сільського полтавського житлового будівництва, що побутувала у регіоні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.


A house from Bobrivnyk village in Zinkivetskyi district of Poltavska Region

The building represents an ancient type of three-room national dwelling, made of wide alder plates. Interior of the house preserves unique tradition of national air painting of washed walls. At our times, such pieces of architecture have almost disappeared and became relict.
The house was delivered from Bobrivnyk village in Zinkivetskyi district of Poltavska Region. The monument was discovered in 1974. According to its last owner, Tetiana Twerdokhlib, it was constructed at the end of 19th Century, as was not reasonably changed since then. The stove has never been changed; just windows were replaced. A ceiling was made in the mudroom in 1940th-1950th.
This is a residential building. Dimensions are 11.76 x 5.52 m; total area: 64.92 square meters.
This log house comprises of three rooms – a home – a mudroom – a storeroom. It is made of wide (up to 50 cm) alder plates. The use of such massive wood makes the building monumental. The façade log walls of the mudroom and storeroom are not covered, the house is covered with white clay from outside. The mudroom and the storeroom have small clay outline on their bottom, and the house has a perimeter walk, made of red clay with brown-red outline.
The rectangular windows for 6 pieces of glass have window frames. They are slightly curved in their tops. The house have five windows – two on the main façade, two on the side and one small, with window frame for four pieces of glass - on rare one.
The bigger windows have wooden windowsills.
It has four-sloped roof on rafters. The rafters lay on upper logs of walls of the house, secured with braces. The roof is covered with straw sheaves on battens.
Inside the house, the mudroom and the storeroom the walls’ wooden surface is not clayed, but “washed”. The ceiling in the house is made of uncovered boards, laid tightly on longitudinal beams. The wattle-and-daub stove has straight vertical surface. Its chimney is covered with tiles fixed to clay. The tiles are not glazed and decorated with different geometric patterns. The chimney is the middle is extended with a shelf of a single awning. Top of the chimney is finished with a triple awning. Both awnings are covered with white clay. The bottom of the stove is whitewashed. It has five hollows in its bottom, painted in blue. Two similar blue hollow also are in mudroom wall. Under them, there is a blue octagon called “a mirror”.
One perch for garment is placed above the wooden floor. Equipment of the house includes also a three-shelved cupboard above the house door, small shelve with carved end between the windows of the front wall, benches, imbedded into the floor, small angle shelve on pokut.
The house’s walls and ceiling are decorated with art painting. On the ceiling, there is a blue round with yellow stars and a white dove. Around the windows are door there are wraps of dark-red and green flower buds. Above each of four big windows, a big flowerpot is painted. Between the windows on the front wall and sidewalls, there are patters a wrap with cross inside. Above the small window in rare wall, there is a bouquet in a vase.
Besides the main door, the mudroom has another smaller door of extra exit. Here there is a chimney, placed under the wall of the house, from the floor to the top, twiggen and clayed. The chimney is square in cross-section, covered with white clay. In lower part thereof, the chimney has a rectangular hole. The walls are made without ceiling. In the top thereof, they have two transverse beams.
Wattle-and-daub floor in the home and in the mudroom is made of red clay. In the storeroom, the floor is made of thick oak-tree boards. This building represents a typical stylistics of a traditional rural dwelling on Poltavshchyna, typical of this region at the end of 19th – beginning of 20th Century.