"Loading..."
Млин із села Пилипець, Міжгірського району, Закарпатської області

Збудований наприкінці ХІХ ст. Майстри-будівничі - Пирч Михайло Михайлович і Пирч Федір Михайлович. В 1946 році його перебудували. Після приєднання Закарпаття до радянської України млин став власністю колгоспу, використовувався за призначенням. В 1960-х роках після повені млин не функціонував до 1970-х років, коли його перевезли до Музею. Млин стояв на березі стрімкого потоку, що витікає з водопаду Шипіт.
Споруда має двокамерну зрубну конструкцію і складається з «хижі» - приміщення, де жили і відпочивали приїжджі селяни, і млина з механізмом. Він має два водяних колеса і дві пари каменів – жорен.
Млин збудований із смерекового дерева. Високий дах комбінований, покритий соломою і деревом. В музеї це єдиний експонат, де поєднано різні матеріали та покрівельні техніки.
Щоб перемолоти збіжжя, треба було спрямувати воду на колеса. Для цього потік перегороджувався гаттю із смерекових колод. Воду з потоку подавали довбаними колодами на верхніх коліс, які обертали вали із закріпленими на них колесами – шестернями, а вони обертали веретено і верхній камінь. Зерно засипали в кіш, що кріпиться зверху, а борошно сиплеться в корито, яке закріплене внизу нижнього каменю.
Загальна площа споруди – 62,7 кв.м.A flouring mill from Pylypets village of Mizhgirskyi district of Zakarpatska Region 

It was built at the end of 19th Century by master-builders Pyrch Mykhailo Mykhailovych and Pyrch Fedir Mykhailovych and re-built in 1946. After Prykarpattia’s joining to the Soviet Ukraine, the mill became the property of a local collective farm. It was used for its intended purpose. In 1960th, after a water flood it didn’t function till 1970th, when transferred to the Museum. The mill stayed on a bank of a torrent, flowing out of Shypit water flow. 

The building has a double-room log construction. It consists of a “shack” to shelter the visiting farmers and a mill itself with mechanism. It has two waterwheels and two pairs of stones – grinding plates.
The flouring mill is built of smereka wood. Its high roof is covered by combination of straw and wood. It is the only showpiece of the museum with such combination of roofing techniques.
To grind corn, water should be forwarded to the walls. For this purpose, the stream has been dammed up by smereka timbers. Water taken from the torrent passed by hollowed-up logs to the upper wheels; they turned the axles with wheels – gears, and they tuned a shaft and the upper stone. Grains had to be loaded into a hopper fixed above, and flour fell into a through, fixed under the lower stone.
Total area of the building is 62.7 square meters.