"Loading..."
Крупорушка с. Архипівка, Семенівського району, Чернігівської області

Крупорушка виявлена у селі Архипівка, Семенівського району, Чернігівської області. Останній власник Смілин Микола Андрійович. Колгосп «Перше травня». Виявлена у 1974 р. Будована для одноосібного господарства, після встановлення досконаліших механізмів-вальців на початку ХХ ст. стала неприбутковою. З 1930 х років була власністю колгоспу, використовувалася за призначенням.
Репрезентує поширений у минулому на Поліссі тип будівлі, який використовувався для обробки гречки і виготовлення крупи. Обслуговував потреби одного або кількох сіл Сьогодні музейна крупорушка – єдина відома в Україні споруда цього типу. Вона є унікальною й реліктовою – єдиною виявленою пам’яткою цього типу.
Господарська споруда. Габаритні розміри: 6,4 х 6,5 м (зрубна частина); 11,6 х 9 м (каркасна частина). Загальна площа: 146 м2.
Будівля двокамерна, має два конструктивно відмінні приміщення: прямокутну у плані, рублену з соснового кругляка частину (крупорушку). У ній розміщене обладнання для обдирання гречки. Друга частина (тупчак) у плані являє собою шестигранник. Її стіни зведені у каркасній техніці – плетіння косичастого малюнку виконане з ліщинового прута. Ощіп плетеної частини тримається на стовпах.
У тупчаку розмішено кінний привід – круг. Будівля перекрита спільним дахом складної конструкції. Первинно крупорушка мала солом’яну покрівлю, укладену по латах під дощечку із застосуванням тичок. Сьогодні пам’ятка перекрита парками, що дещо змінило традиційні абриси даху. Зрубна частина має двері з коротшого боку і вікно з лутками і одинарною віконницею – на довшій стороні. Входом до тупчака є великі одинарні ворота на стовпах.
Фасад не мащений, має відкритий зруб. Споруда репрезентує практично невідому стилістику традиційного сільського будівництва, що побутувала на Лівобережній Україні у ХІХ – на початку ХХ ст.


A gristmill from Arkhypivka village in Semenivskyi district of Chernihivska Region

This gristmill has been discovered in Arkhypivka village in Semenivskyi district of Chernihivska Region. Its last owner was Smilyn Mykola Andriiovych from “Pershe Travnia” collective farm. It was discovered in 1974. Having been built for an individual farm, it had become unprofitable after invention of more enhanced mechanisms in the beginning of 20th Century. Since 1930th is belonged to a collective farm and was used for its intended purpose.
The building represents a type of building, widely spread on Polissia and intended for processing buckwheat and producing grits. It covered the needs of one or several villages. Our museum’s gristmill is currently the only known building of this type in Ukraine. It is unique and relict, the only discovered piece of this type of architecture.
This is a household building; dimensions 6.4 x 6.5 m (the log-house) plus 11.6 x 9 m (framework part). Its total area equals to 146 square meters.
This two-room building consists of two premises of different structure. One of them is a rectangular log-house made of pine-tree timbers (the gristmill), with equipment for buckwheat processing inside. The second part tupchak is a hexagonal twiggen framework building made of nut-tree twig sticks, i.e. the twiggen casing supported by columns.
In tupchak, there is a horse-drawn sweep – krug. The building is covered with a single roof of complex structure. Initially, the gristmill had straw roof supported by boards and fixed with small sticks tychka. Nowadays the building is covered with sheaves of straw, and it has changed traditional contours of its roof. The log part has a door in its shorter wall and a window with window-case and a single shutter in the longer one. People could enter the tupchak through big single-leaf gate with columns.
The façade of the building is not clayed; its log-house structure is visible. This building is a sample of almost unknown style of a traditional rural building on Left-bank Ukraine of the end of 19th – beginning of 20th Century.